En ny uteplats med pergola

Uppdrag: Uteplats i en halvskuggig hörna i trädgården resulterade i en öppen pergola i vinkel med upphöjda växtbäddar av kantjärn som skär in i trädäcket. Växter i olika gröna toner med inslag mörkbladigt, lime, ljust gult, aprikost och rost. Blomsterkornell, hortensia, buxbomklot, olika gräs och ormbunkar, vidare nejlikerot, hostor och kuddar av björnsvingel. Markmaterial av natursingel med trampsten.