EN NY INFART/ENTRÉ TAR FORM

Uppdrag: Att skapa en trevlig, fin och speciell infart och entré som ska sticka ut och harmoniera med den speciella fasaden från 60-talet vid val av former, material och växter.
Infart av spaljerade väggar av Ambraträd och Idegranshäck, marktäckare av blekgul Sockblomma.
Växtbäddarnas former av cortén går igen i fasadens utstickande "kolonner".
Material av vacker tegelmur, skiffer och gulmelerad sjösten.
Växtval i stramt grönt i olika höjd och former som återkommer i anläggningen. 
Träd av Ginkgo & klotask. Gröna strukturer av buxbom, molinia gräs och murgröna mm.
Arkitekt: FormaGrönt Trädgårdsarkitektur
Anläggare: Unikum Sten och Mark AB

loading...