En ny trädgård blir till

Uppdrag: En lättskött och inbjudande trädgård med olika uteplatser kantade av bestämda rabatter som hålls ihop med svart kantjärn och singel.
Klättrande murgröna runt liten uteplats.
Vintergröna buxbom möter olika prydnadsgräs, blommande uppstickare och gröna och mörka bladformer av hosta, ormbunkar, alunrot och gräs.
Silverpäron i anslutning till trädäck.
Bestämd form för gräsmatta, liksom uppbyggda lådor för odling.
De två sista bilderna visar trädgården 2 år senare när allt växt upp.