Uteplats med terrasserade rabatter

UPPDRAG:  Att skapa en uteplats med blomstrande rabatter av olika perenner och gräs som omsluter uteplatsen i terrasseringar längs husets gavelsida.
En centrerad trappa som leder ut till övriga trädgården och en härlig och frodig skuggrabatt längs husets långsida av bl a buxbomklot, bambu, ormbunkar och spetsmössa. Ett klotformat, belyst träd, Liquidambar 'Gumball', höjer sin krona över den frodiga uteplatsen.
Tonerna går i grått, vitt, grönt, lila, silver och en stänk av rosa och mörkbladigt.
Arkitekt: FormaGrönt Trädgårdsarkitektur
Anläggare: Welldo AB