Uteplatsen
"Under bar himmel"

- Malmö Garden Show 2013

Våren 2013 fick jag möjlighet att göra mitt examensarbete tillsammans med företaget, Gröna Gården, trädgårdsdesignern Mia Eskilsson.
Syftet med arbetet vara att rita en trädgård i form av en uteplats och verklighetsgöra den på Malmö Garden Show 2013.
Examsarbetet resulterade också i en uppsats där jag beskriver uteplatser från 1930-talet fram till idag 2000-talet.